Kadry

Nasza oferta obejmuje pełną obsługę kadrową pracowników.

Proponujemy Państwu:

  • optymalizację form i procesów zatrudniania
  • optymalizacja systemów czasu pracy
  • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • prowadzenie procesów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • pomoc w zakresie tworzenia i wprowadzania regulaminów
  • pomoc w zakresie tworzenia i zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • szkolenia dla pracodawców i pracowników z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych