Płace

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie płac, między innymi:

  • naliczamy wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z dostarczoną dokumentacją i obowiązującymi w firmie regulaminami
  • przygotowujemy wszelką dokumentację płacową (listy płac, paski dla pracowników, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu itp.)
  • prowadzimy dokumentację związaną z zajęciami wynagrodzeń
  • przygotowujemy i wysyłamy dokumenty rozliczeniowe do ZUS, US, a także dla pracowników
  • wystawianie i przesyłamy bieżące dokumenty związane z zatrudnionymi pracownikami wymaganymi przez ZUS, US, UP i PIP
  • przygotowujemy dokumentację związaną z wypłatą zasiłków i wynagrodzeń chorobowych
  • reprezentujemy pracodawców we wszelkich sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa przed ZUS, US, UP i PIP
  • wyjaśniamy bieżące problemy w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzeń